INTENSIUS A PIERA

Benvinguts i benvingudes als cursos intenisius d’estiu 2020 de la Piscina de Piera

Piscina Coberta Municipal de Piera
Passeig del Prat, 3-7
08784 Piera (Barcelona)
T. 93 776 24 16
info@lapiscinadepiera.cat
www.lapiscinadepiera.cat

CURS DE NATACIÓ INTENSIU PER A INFANTS I JOVES
De 3 a 15 anys

Els objectius generals d’aquest curset són: familiaritzar l’ infant amb l’aigua i evitar reaccions negatives, desenvolupar diferents habilitats bàsiques i psicomotrius i educar la respiració en un medi diferent de l’habitual.

Quan ja són més grans (a partir dels 6 anys) té com a objectiu principal afavorir el desplaçament autònom de la canalla per l’aigua sense material auxiliar. A més a més, es treballa la coordinació dels segments corporals amb les respiracions i la iniciació als diferents estils de la natació. Treballem fomentant l’aprenentatge dinàmic i divertit, potenciant el desenvolupament garantint la seva continuïtat.

De 3 a 5 anys

DATES I HORARIS: Juliol i Agost, de dilluns a dijous, a les 15:30 hores

PREU PER MES: demanar informació a recepció

De 6 a 12 anys

DATES I HORARIS: Juliol i Agost, de dilluns a dijous, a les 16:30 hores

PREU PER MES: demanar informació a recepció

De 13 a 16 anys

DATES I HORARIS: Juliol i Agost, de dilluns a dijous, a les 19:30 hores

PREU PER MES: demanar informació a recepció

També tenim classes particulars de natació per a nens/es

Sessions personalitzades, per un, dos o tres alumnes, pensades per millorar l’aprenentatge o bé treure la por en la natació. 
L’horari s’adaptarà en funció de la disponibilitat dels alumnes.